.:: Aktuální informace ::.

Naše škola je zapojena do projektu Podpora vzdělávání I..

18. 9. - Zahájení plavání - odjezd v 7:20 - 2. - 5. ročník

                                Sraz v 7:15 hod. ve škole. U děvčat doporučujeme vlasy svázané v                                    cop a sundat náušnice.

                                S sebou: ručník, plavky, holky gumovou čepici, hřeben, papírové                                        kapesníky. Vše v igelitové tašce a podepsané.

                                Prosíme o vhodnou svačinu v den plavání. Potvrzení o zdravotní                                    způsobilosti předejte třídní učitelce do 15.9. 2017.

 

                       .:: Archiv informací školního roku 2016/2017::.

26. 9. - Projekt - Budu školákem - 1. ročník - návštěva v MŠ

Dne 29.9. 2017 se bude konat projektový den „Máme rádi Česko“. Děti si přinesou pouzdro, svačinu, pití. Konec vyučování 12,00 hod.

3. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 1. ročník

4. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 2. ročník

5. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 3. ročník

11. 10. 8:00 - Dopravní výchova - 4. ročník

náhled

12. 10. 2017 - výchovně vzdělávací program - Práce našich babiček

                                Sraz v 7:15 hod. ve škole, odjezd od rybníčku v 7:30.

                                S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv, pouzdro.

Od 4. 9. bude ve škole probíhat sběr papíru.

13. 9. Třídní schůzky - 15:30 (1. 2. a 3. ročník)

                                - 16:00 (4. a 5. ročník)

V listopadu 2017 v rámci konzultačního dne proběhne volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků školy. Návrhy na kandidáty na člena školské rady můžete zaslat na email skola@obecrokytnice.cz nebo tel. 581 211 850, 603 873 741

náhled

Závěrečné vyhodnocení sběru vršků a papíru naleznete zde.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Milí rodiče, cesta na Sluňákov nám rychle utekla. Děti se hodně těšily. Po příjezdu jsme se ubytovali a seznámili s lektory programů. Dnešní den byl především o seznamování se se zajímavou budovou a jejím okolím. Prvňáčci mají během pobytu ekoprogram "Zelený ostrov". Čtvrťáci a páťáci mají ekoprogram "Bobří putování". Během dne jsme zkoumali a objevovali místní přírodu. Po programu jsme měli sportovní hry. Po večeři jsme šli na procházku do městečka. Teď už všichni sladce spinkají .... Máme se dobře, moc vás zdravíme :)

Sluňákov, 27. 6. 2017

V úterý nám přálo počasí, celý den bylo hezky. Děti vyrazily k vodě. Lovily drobné živočichy v místním rybníku. Potom je určovaly a zahrály si několik her o přírodě. Starší žáci dopoledne ještě stihli odlít bobří stopy. Po obědě všichni pokračovali v objevování a zkoumání přírodních zákonitostí. Lektoři dětem vysvětlovali propojení živé a neživé přírody, střídání čtyř ročních období a postavení Země ve vesmíru. Po ekoprogramu jsme měli pro děti připravené sportovní hry. A po večeři jsme šli na procházku do místního okolí s překvapením. Děti zažily večerní prohlídku jeskyně s lucerničkami. Celý den se nám vydařil. Všichni jsou zdraví a mají se výborně :)

11.6.2017 naše škola uspořádala za podpory SCLLD MAS Hanácké Království zábavné odpoledne u příležitosti oslav dne dětí s názvem „Cesta pohádkovým lesem“ Děti po splnění úkolů ( nejtěžší úkol lízání zmrzliny) , dostaly občerstvení a vylosovaly si dárek z tomboly. Nedílnou součástí akce bylo vystoupení Klauna Pepina, který žáky pobavil. Všichni se už těšíme na další společnou akci rokytnických rodičů a dětí.

náhled

23.6. Den s našimi záchranáři- OČZBRMU

26.-28.6. pobyt v přírodě Sluňákov 1.4.5. ročník

29.6. Rozloučení se školním rokem

30.6. vydávání vysvědčení- závěr školního roku

náhled

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018 naleznete zde.

Vážení rodiče, z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti žáků u školy, budou žáci k uložení svých kol atd. využívat boční vstup přes garáž na školní dvůr. Za kola uložená na dvoře nenese škola žádnou zodpovědnost.

Aktuální informace pro rodiče z oblasti prevence rizikového chování: zde.

Naši žáci se zúčastnili pěvecké soutěže ve Středisku volného času Atlas a Bios Přerov. Nelinka Hrabalová ze 3. třídy uspěla v kategorii A1 ve stříbrném pásmu. Tímto jí gratulujeme za krásné umístění.

náhled

náhled

11.6. Den dětí-klaun Pepino prcek

náhled

31.5. EVVO- turistický výlet na Tesák 4.ročník

                Turnaj ve stolním tenise-akce ŠD

                Celoškolní projekt „Rozumíme penězům“ – finanční gramotnost

Akce červen:

EVVO - od 5. 6. bude probíhat sběr papíru. Kontejner bude umístěný na školním dvoře. Děkujeme Vám za celoroční spolupráci.

5.6. divadelní představení v Olomouci-5.ročník

7.6. kulturní vystoupení v Klubu důchodců

Akce květen:

4.5. dopravní výchova 1.ročník

9.5. dopravní výchova 4.ročník

10.5. dopravní výchova 2.ročník

11.5. dopravní výchova 3.ročník

10.5. dopravní soutěž v Radslavicích 3.a 4.ročník

                (helmy na kolo s sebou-dopravní hřiště)

15.5. Olympijský víceboj-vyhodnocení

18.-19.5. Testování žáků 5.ročníků

Duben:

27.4. „ Den otevřených dveří, aneb rodiče vítáni“ ukázky práce s žáky ve třídě od 8.00-10.00

náhled

VÝSLEDKY MATEMATICKÉHO KLOKANA/CVRČKA

Výsledky pro druhý ročník.

Výsledky pro třetí ročník.

Výsledky pro čtvrtý ročník.

Výsledky pro pátý ročník.

náhled

7.4. divadelní představení v Olomouci 1.a 2.ročník

20.4. Zápis žáků do 1.ročníku od 13.30-17,30

náhled

Více informací o zápisu naleznete zde.

4.4. Konzultační den od 13.00-17,30 hod.

Březen:

13.3. divadelní představení v Olomouci „Tarzan-král džungle“ (3. a 4. ročník)

            - odjezd v 8.45 hod.

Od 14. 3. bude probíhat ve škole sběr papíru. (EVVO)

16.3. Karneval v sokolovně - školní družina

17.3. Matematický klokan- rozvoj matematické gramotnosti- 2.-5.ročník

22.3. Rozvoj čtenářské gramotnosti- návštěva knihovny

            Projekt „ Moje kamarádka kniha, aneb čtení není nuda“

23.3. projektové vyučování“ Budu školákem“- návštěva předškoláků v 1.třídě

            8,30-10,00 Zveme rodiče předškoláků.

Ve čtvrtek 23. 2. ve škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školního kola se zúčastnili žáci 3. - 5. ročníku. První tři místa nám obsadili žáci ze 3. ročníku. 1. místo Nelinka Hrabalová, 2. místo Vojta Bernát a 3. místo Pavel Horák. Těmto žákům moc GRATULUJEME.

náhled

3.3. okresní kolo v recitaci

Únor:

23.2. školní kolo v recitaci-rozvoj čtenářské gramotnosti

15. 2. MPP - beseda s Městskou policií Přerov: 1.-2. roč. - Bezpečné chování, 4.-5. roč. - Bezpečná jízda na kole

1. 2. MPP - interaktivní výukový program - divadlo "Abraka Muzika" v sokolovně. Program "Jak žijeme" - sociální chování, mezilidské vztahy, etická výchova

3.2. Pololetní prázdniny

6.2.-10.2. Jarní prázdniny

27. 1. MPP - Program pro 4. a 5. ročník "Alkohol a jiné závislosti" - prevence závislostí (náhradní termín)

31.1. vydávání vysvědčení

          Projektový den“ Chovejme se k sobě slušně“-MPP

19.1. Konzultační den - žák - rodič - pedagog

          Zhodnocení klíčových kompetencí za 1.pololetí

náhled

Leden:

3.1. Těšíme se do školy - zahájení vyučování v novém roce

Prosinec:

19.12-22.12. Vánoční projektové vyučování-třídní besídky.

náhled

14.12. Vánoční vystoupení žáků v kostele v 16:45hod.

          V 18.00“ Česko zpívá koledy „

          Předem děkujeme za příspěvek na prodejní Vánoční jarmark.( cukroví, perníčky , či jiné

          vánoční dekorace k prodeji).

          Bližší informace předají třídní učitelky.

1.12. „Vánoční tvoření „ akce ŠD pro veřejnost od 14,00-17.30 hod.

2.12. “ Čertovské vyučování“-návštěva Mikuláše a čerta

Listopad:

15.11.- 24.11. dopravní výchova“ Bezpečně do školy“

„Rokytnický slavík“ - školní soutěž

Třídnické hodiny - MPP - vztahy v třídních kolektivech, pravidla třídy.

15.11.- 24.11. dopravní výchova“ Bezpečně do školy“

Beseda OSPODU nejen pro rodiče. Letáček zde.

Od 21. 10. bude probíhat sběr papíru.

10.11. konzultační den (učitel-rodič-žák) od 13.30-17.30

          v 17.15 hod. ve sborovně Rada rodičů-zástupci tříd

10. 11. - ekoprogram na BIOSU v Přerově - 5. ročník (EVVO)

Říjen:

„Bezpečně do školy“ – celoškolní projekt s dopravní tématikou

20.10.“ Podzimní tvoření“ - tvořivé dílny - práce s odpadovým a přírodním materiálem - EVVO

21.10.“ Oslavy lesa“- EVVO 4. a 5. ročník - na Flóře v Olomouci

12.10. výchovně vzdělávací exkurze do Prahy - „Husovy stopy“ žáci 4. a 5. ročníku.

           Další informace naleznete zde.

13.10. EVVO - ŠD „72 hodin“ úklid hřiště a okolí školy

Na školním dvoře je přistaven kontejner na papír

Shrnutí projektového vyučování „Den s našimi záchranáři“ si můžete přečíst zde.

8. 9. 2016 - Třídní schůzky v budově základní školy:

                  1. 4. a 5. ročník v 16.00 hod.

                  2. a 3.ročník v 16.30 hod.

9. 9.2016 - „Den s našimi záchranáři“ - projektové vyučování (sportovní oblečení)

14. - 16.9. žáci 2. a 3.ročníku pobyt v přírodě - Sluňákov.

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyhodnocení DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI RODIČŮ naleznete zde.

náhled nahoru

 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…