.:: Aktuální informace ::.

náhled

náhled

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018 naleznete zde.

Duben:

27.4. „ Den otevřených dveří, aneb rodiče vítáni“ ukázky práce s žáky ve třídě od 8.00-10.00

náhled

VÝSLEDKY MATEMATICKÉHO KLOKANA/CVRČKA

Výsledky pro druhý ročník.

Výsledky pro třetí ročník.

Výsledky pro čtvrtý ročník.

Výsledky pro pátý ročník.

náhled

Vážení rodiče, z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti žáků u školy, budou žáci k uložení svých kol atd. využívat boční vstup přes garáž na školní dvůr. Za kola uložená na dvoře nenese škola žádnou zodpovědnost.

Aktuální informace pro rodiče z oblasti prevence rizikového chování: zde.

Naši žáci se zúčastnili pěvecké soutěže ve Středisku volného času Atlas a Bios Přerov. Nelinka Hrabalová ze 3. třídy uspěla v kategorii A1 ve stříbrném pásmu. Tímto jí gratulujeme za krásné umístění.

 

                       .:: Archiv informací školního roku 2016/2017::.

Duben:

7.4. divadelní představení v Olomouci 1.a 2.ročník

20.4. Zápis žáků do 1.ročníku od 13.30-17,30

náhled

Více informací o zápisu naleznete zde.

4.4. Konzultační den od 13.00-17,30 hod.

Březen:

13.3. divadelní představení v Olomouci „Tarzan-král džungle“ (3. a 4. ročník)

            - odjezd v 8.45 hod.

Od 14. 3. bude probíhat ve škole sběr papíru. (EVVO)

16.3. Karneval v sokolovně - školní družina

17.3. Matematický klokan- rozvoj matematické gramotnosti- 2.-5.ročník

22.3. Rozvoj čtenářské gramotnosti- návštěva knihovny

            Projekt „ Moje kamarádka kniha, aneb čtení není nuda“

23.3. projektové vyučování“ Budu školákem“- návštěva předškoláků v 1.třídě

            8,30-10,00 Zveme rodiče předškoláků.

Ve čtvrtek 23. 2. ve škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školního kola se zúčastnili žáci 3. - 5. ročníku. První tři místa nám obsadili žáci ze 3. ročníku. 1. místo Nelinka Hrabalová, 2. místo Vojta Bernát a 3. místo Pavel Horák. Těmto žákům moc GRATULUJEME.

náhled

3.3. okresní kolo v recitaci

Únor:

23.2. školní kolo v recitaci-rozvoj čtenářské gramotnosti

15. 2. MPP - beseda s Městskou policií Přerov: 1.-2. roč. - Bezpečné chování, 4.-5. roč. - Bezpečná jízda na kole

1. 2. MPP - interaktivní výukový program - divadlo "Abraka Muzika" v sokolovně. Program "Jak žijeme" - sociální chování, mezilidské vztahy, etická výchova

3.2. Pololetní prázdniny

6.2.-10.2. Jarní prázdniny

27. 1. MPP - Program pro 4. a 5. ročník "Alkohol a jiné závislosti" - prevence závislostí (náhradní termín)

31.1. vydávání vysvědčení

          Projektový den“ Chovejme se k sobě slušně“-MPP

19.1. Konzultační den - žák - rodič - pedagog

          Zhodnocení klíčových kompetencí za 1.pololetí

náhled

Leden:

3.1. Těšíme se do školy - zahájení vyučování v novém roce

Prosinec:

19.12-22.12. Vánoční projektové vyučování-třídní besídky.

náhled

14.12. Vánoční vystoupení žáků v kostele v 16:45hod.

          V 18.00“ Česko zpívá koledy „

          Předem děkujeme za příspěvek na prodejní Vánoční jarmark.( cukroví, perníčky , či jiné

          vánoční dekorace k prodeji).

          Bližší informace předají třídní učitelky.

1.12. „Vánoční tvoření „ akce ŠD pro veřejnost od 14,00-17.30 hod.

2.12. “ Čertovské vyučování“-návštěva Mikuláše a čerta

Listopad:

15.11.- 24.11. dopravní výchova“ Bezpečně do školy“

„Rokytnický slavík“ - školní soutěž

Třídnické hodiny - MPP - vztahy v třídních kolektivech, pravidla třídy.

15.11.- 24.11. dopravní výchova“ Bezpečně do školy“

Beseda OSPODU nejen pro rodiče. Letáček zde.

Od 21. 10. bude probíhat sběr papíru.

10.11. konzultační den (učitel-rodič-žák) od 13.30-17.30

          v 17.15 hod. ve sborovně Rada rodičů-zástupci tříd

10. 11. - ekoprogram na BIOSU v Přerově - 5. ročník (EVVO)

Říjen:

„Bezpečně do školy“ – celoškolní projekt s dopravní tématikou

20.10.“ Podzimní tvoření“ - tvořivé dílny - práce s odpadovým a přírodním materiálem - EVVO

21.10.“ Oslavy lesa“- EVVO 4. a 5. ročník - na Flóře v Olomouci

12.10. výchovně vzdělávací exkurze do Prahy - „Husovy stopy“ žáci 4. a 5. ročníku.

           Další informace naleznete zde.

13.10. EVVO - ŠD „72 hodin“ úklid hřiště a okolí školy

Na školním dvoře je přistaven kontejner na papír

Shrnutí projektového vyučování „Den s našimi záchranáři“ si můžete přečíst zde.

8. 9. 2016 - Třídní schůzky v budově základní školy:

                  1. 4. a 5. ročník v 16.00 hod.

                  2. a 3.ročník v 16.30 hod.

9. 9.2016 - „Den s našimi záchranáři“ - projektové vyučování (sportovní oblečení)

14. - 16.9. žáci 2. a 3.ročníku pobyt v přírodě - Sluňákov.

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyhodnocení DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI RODIČŮ naleznete zde.

náhled nahoru

 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…