.:: Aktuální informace ::.

Od 21. 10. bude probíhat sběr papíru.

Beseda OSPODU nejen pro rodiče. Letáček zde.

Listopad:

10.11. konzultační den (učitel-rodič-žák) od 13.30-17.30

          v 17.30 hod. ve sborovně Rada rodičů-zástupci tříd

15.11.- 24.11. dopravní výchova“ Bezpečně do školy“

„Rokytnický slavík“ - školní soutěž

Třídnické hodiny - MPP - vztahy v třídních kolektivech, pravidla třídy.

 

                       .:: Archiv informací školního roku 2016/2017::.

Říjen:

„Bezpečně do školy“ – celoškolní projekt s dopravní tématikou

20.10.“ Podzimní tvoření“ - tvořivé dílny - práce s odpadovým a přírodním materiálem - EVVO

21.10.“ Oslavy lesa“- EVVO 4. a 5. ročník - na Flóře v Olomouci

12.10. výchovně vzdělávací exkurze do Prahy - „Husovy stopy“ žáci 4. a 5. ročníku.

           Další informace naleznete zde.

13.10. EVVO - ŠD „72 hodin“ úklid hřiště a okolí školy

Na školním dvoře je přistaven kontejner na papír

Shrnutí projektového vyučování „Den s našimi záchranáři“ si můžete přečíst zde.

8. 9. 2016 - Třídní schůzky v budově základní školy:

                  1. 4. a 5. ročník v 16.00 hod.

                  2. a 3.ročník v 16.30 hod.

9. 9.2016 - „Den s našimi záchranáři“ - projektové vyučování (sportovní oblečení)

14. - 16.9. žáci 2. a 3.ročníku pobyt v přírodě - Sluňákov.

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyhodnocení DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI RODIČŮ naleznete zde.

náhled nahoru

 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…